Skip to main content

Voor een rapport, onderzoeksverslag, paper, artikel, essay, betoog en scriptie hanteer je een wetenschappelijke oftewel academische schrijfstijl.

Tips voor een wetenschappelijke schrijfstijl

1 Gebruik de ik-vorm niet of bijna niet.
2 Schrijf zo veel mogelijk in de tegenwoordige tijd. Dat geldt zeker voor Inleiding en Discussie. Methode (en materialen) en Resultaten kunnen in de voltooid tegenwoordige of in de verleden tijd.
3 Kenmerken van een leesbare academische stijl zijn:

  • Zakelijk
  • Zorgvuldig
  • Objectief
  • Onpersoonlijk
4 Zorg voor een duidelijke structuur.
5 Titels van hoofdstukken en paragrafen hebben dezelfde stijl, dezelfde opbouw en dezelfde logische hiërarchie. Titels en ondertitels eindigen niet met een punt.
6 Alineakoppen hebben dezelfde stijl, dezelfde opbouw en eindigen niet met een punt.
7 Zorg voor verbanden tussen alinea’s.
8 Zorg door middel van stuctuuraanduiders voor samenhang binnen alinea’s.
9 In de alinea zet je de belangrijkste informatie aan het begin.
10 Vermijd jip-en-janneketaal.
11 Gebruik opsommingen om de leesbaarheid en de structuur van de tekst te vergroten.
12 Hanteer zo veel mogelijk de actieve vorm.
13 Wees schaars met de hulpwerkwoorden.
14 Vermijd ouderwetse woorden en uitdrukkingen.
15 Toets je tekst aan de zes eisen van zakelijke communicatie: duidelijk, efficiënt, aantrekkelijk, gepast, correct, overtuigend.
16 Ontwerp eerst de structuur voor je aan het schrijfproces begint.
17 Je hoeft niet ‘gewichtig’ te schrijven om je tekst wetenschappelijk te maken. Het gaat om de inhoud, jouw standpunten en jouw bevindingen. Door helder en overtuigend te presenteren valt er bij de lezer een wereld te winnen.
18 Varieer in zinsbouw.
19 Wees voorzichtig met het gebruik van vaktermen.
20 Citeren doe je bij voorkeur met enkele aanhalingstekens met vermelding van naam en jaartal en pagina van bijvoorbeeld het boek of tijdschrift waar de geciteerde tekst terug te vinden is.